Huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tích cực chủ động chống hạn cho cây trồng

9:12sáng | Huyện Cư M’gar là địa bàn có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn. Mặc...

UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2020

9:22sáng | UBND tỉnh vừa có Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 7-4-2020 về việc ban hành Kế...

Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững

8:02sáng | Qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện Thới...