Gửi 6:44sáng | 29/04/2020

Lực lượng công an chung tay xây dựng nông thôn mới

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Bình Thuận trong những năm qua đã được các cấp, ngành và địa phương hết sức quan tâm thực hiện, từ đó trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa trên khắp các vùng nông thôn. Có nhiều xã rất khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự (ANTT) xã hội và đảm bảo bình yên” đã nỗ lực để đạt được tiêu chí này.  

Đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở

Trong các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí số 19 là “An toàn về ANTT xã hội và đảm bảo bình yên” là một trong những tiêu chí mà các địa phương khó thực hiện, nhưng với nỗ lực của các ngành, địa phương nên nhiều địa phương đã thực hiện khá tốt. Đến thời điểm này Bình Thuận đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện tốt tiêu chí số 19 ở các địa phương, hàng năm Công an tỉnh chủ động ban hành kế hoạch công tác công an triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nâng cao năng lực, sức chiến đấu và trách nhiệm để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ANTT khu vực nông thôn.

Ảnh: Đ.Hòa

Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Ngoài ra, tham mưu, hướng dẫn Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT đến cơ sở, cán bộ và nhân dân. Qua đó các Ban chỉ đạo, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, tổ chức đăng ký xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương còn phối hợp các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, Ban chỉ đạo các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật về môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Điều động công an chính quy về cơ sở

Để đảm bảo ANTT và giải quyết các mâu thuẫn tại cơ sở, Công an tỉnh đã thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay đã điều động công an chính quy về công tác tại 93/93 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Không phải đến bây giờ mà ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Công an tỉnh đã xác định nhiệm vụ đảm bảo ANTT là quan trọng, an ninh có được đảm bảo, trật tự xã hội được giữ vững thì mới tạo ra môi trường thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mục tiêu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó chú trọng xây dựng nội dung, kế hoạch thực hiện tiêu chí số 19 về ANTT trong xây dựng nông thôn mới ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Có thể khẳng định rằng, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác dân vận và thực hiện an sinh xã hội luôn được các ngành, địa phương quan tâm, xem đây là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo ANTT. Nhiều địa phương đã xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trên địa bàn được thành viên của các mô hình phối hợp với Công an xã giải quyết triệt để, không để kéo dài gây mất đoàn kết trong quần chúng nhân dân. Việc đảm bảo ANTT không chỉ thể hiện ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các biện pháp của lực lượng công an mà còn huy động sự vào cuộc tích cực của đông đảo nhân dân. Với những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ANTT, giúp cho người dân yên tâm phát triển sản xuất, góp phần không nhỏ vào sự thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Giải Trí Việt: