Gửi 6:44sáng | 29/04/2020

Ngành Lao động chung sức xây dựng nông thôn mới

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Hưởng ứng phong trào “Bình Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM thuộc ngành phụ trách.  

Hỗ trợ 3 xã về đích NTM

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, ngay từ đầu năm 2020, sở ban hành kế hoạch nhằm phối hợp với 3 xã đăng ký về đích năm 2020 triển khai các tiêu chí và tiểu tiêu chí xây dựng NTM một cách đồng bộ. Theo đó, mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực gia đình và đời sống xã hội.

Nông thôn học nghề may tại thị xã La Gi (hình ảnh thực hiện trước tháng 2/2020).

Đồng thời, duy trì giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở 63 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Cụ thể, Tiêu chí số 11 (về hộ nghèo), Tiêu chí số 12 (về lao động có việc làm), Tiểu tiêu chí số 14.3 (về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo) và Tiểu tiêu chí số 18.6 về đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Dự kiến trong tháng 5, 6, sở sẽ có kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình tiến độ thực hiện các tiêu chí, tiểu tiêu chí đối với 3 xã đăng ký về đích năm 2020 gồm xã Tân Bình, thị xã La Gi; xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình và xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.

Nhiều giải pháp thiết thực

Để 63 xã duy trì giữ chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đồng thời giúp 3 xã đăng ký về đích NTM 2020 đúng hẹn, sở đã đề ra một số giải pháp để thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể, đối với Tiêu chí 11, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại các xã trên toàn tỉnh. Song song, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã về đích NTM năm 2020, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã thuộc Chương trình 135, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Với Tiêu chí số 12 về giải quyết việc làm, sở chỉ đạo các trung tâm dịch vụ việc làm, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nâng cao hiệu quả các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải quyết việc làm, vay vốn giải quyết việc làm ở địa phương nhất là ở cấp xã.

Riêng đối với công tác đào tạo nghề (Tiểu tiêu chí số 14.3), sở phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề nghiệp theo phương châm tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng. Đồng thời, tập trung dạy nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức, mở rộng dạy nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đặt hàng giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong công tác bình đẳng giới (Tiểu tiêu chí 18.6), sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình…

Với mục tiêu và giải pháp cụ thể, tin tưởng các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc ngành LĐ, TB&XH phụ trách được thực hiện bài bản hiệu quả tại các xã trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần vào kết quả chung của Chương trình xây dựng NTM tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Giải Trí Việt: