Gửi 6:05sáng | 29/04/2020

Nhân dân Đồng Xoài đóng góp hơn 51 tỷ đồng làm đường

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Đồng Xoài đã vận dụng linh hoạt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn và đô thị.

Từ năm 2016 đến đầu năm 2020, thành phố Đồng Xoài và các xã, phường đã đầu tư xây dựng 554 công trình đường giao thông, tương đương 324,8km với tổng kinh phí 608,67 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 557,2 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 51,47 tỷ đồng.

Qua đó, nâng tổng số tuyến đường giao thông xã, phường của thành phố được nâng cấp bê tông, láng nhựa lên 423,5km/430,2km đường các loại, đạt 98,46%. Đặc biệt, nhờ làm tốt tuyên truyền vận động nên người dân ở các khu phố, ấp tích cực đóng góp cùng Nhà nước làm đường giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công các tuyến đường như tháo dỡ vật kiến trúc, bảo quản xe, máy, trang thiết bị, vật tư…

Tuyến đường bêtông khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân (Đồng Xoài) hoàn thành đưa vào sử dụng

Song song đó, thành phố Đồng Xoài cũng triển khai thực hiện hiệu quả công tác vận động nhân dân đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường, ngõ hẻm ở khu dân cư. Đến nay, các xã, phường đã đầu tư được 509 tuyến đường điện chiếu sáng với tổng chiều dài 218km. Hiện còn 106 tuyến sẽ thực hiện lắp đặt điện chiếu sáng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành 100% tuyến đường tại các xã, phường có điện chiếu sáng.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Giới tính: