Gửi 6:47sáng | 29/04/2020

Xã Măng Tố hoạt động ổn định sau khi sáp nhập

A-A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút

Xã Măng Tố, huyện Tánh Linh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Măng Tố và Đức Tân. Sau khi sáp nhập, xã Măng Tố (mới) đã dần đi vào hoạt động ổn định.

Căn cứ Nghị định số 34 của Chính phủ, địa phương đã sắp xếp, bố trí 23 cán bộ, công chức, 14 người hoạt động không chuyên trách làm việc tại đơn vị hành chính mới. Cấp ủy, chính quyền tăng cường thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, đảm bảo cho các hoạt động của địa phương diễn ra bình thường và chăm lo đời sống, sản xuất của nhân dân sau khi sáp nhập.

Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền xã mới cơ bản ổn định.

Cùng với đó, việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách được thực hiện theo đúng quy định và có lộ trình giải quyết, sắp xếp hợp lý. Sau gần 3 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền xã mới cơ bản ổn định. Xã Măng Tố tập trung sắp xếp lại nơi làm việc, tận dụng và quản lý tốt cơ sở vật chất. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân được hướng dẫn tận tình, thực hiện nhanh gọn, đúng quy định.

Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân được hướng dẫn tận tình, thực hiện đúng quy định.

Căn cứ Đề án 3929 của UBND tỉnh, địa phương đã sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên. Qua rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của 2 đơn vị hành chính cũ hiện nay là 82 người. Sau khi sắp xếp, dôi dư 21 cán bộ, công chức và 24 người hoạt động không chuyên trách. Tuy nhiên, đối với những người hoạt động không chuyên trách hiện nay chưa có quy định cụ thể, chính sách giải quyết đã được Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và sẽ sớm có phương án giải quyết để đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Đó cũng là tiền đề để Măng Tố từng bước ổn định sau sáp nhập và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy mới sau khi thành lập.

Hãy là người đầu tiên Chia sẻ, có Like và Bình luận hay nhất !
Tin đã đăng cùng chủ đề Tin Việt Mỹ: